Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nden AİHM’in Demirtaş kararıyla ilgiliBizi bağlamazdiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a yanıtgeldi. AKPM Başkanı, “Kararın hızla uygulanmasını umuyoruzmesajı verdi.

314A353F-DB04-46B3-AF23-3C761DF4DCE7

Mezopotamya24-Tayyip Erdoğanın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaşın tahliye edilmesi yönündeki kararınabizi bağlamaztepkisi Avrupa kulislerinde yankı bulmaya devam ediyor

 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, AİHM kararının hızlı bir şekilde uygulanmasını ve Demirtaşın serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.

 Konuya ilişkin Strasbourg’da yazılı bir açıklama yayımlayan Maury Pasquier, kararın uygulanmasınınTürkiye’de demokratik kurumların işleyişi ve demokratik bir toplumda parlamenterler ve siyasiler için öngörülmüş yüksek dereceli korumanın yeniden ifadesi bakımından can alıcı öneme sahip olduğunudile getirdi.

 Parlamento ve demokrasilerin işleyişi açısından tehdit

 Açıklamada, “Genel olarak, parlamenterlerin demokratik görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmek için belirli güvencelere ve temel hak ve özgürlüklerinin yüksek düzeyde korunmasına ihtiyaçları vardır. AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu’nun tavsiyeleri bu alanda saygı gösterilmesi gereken standartları ortaya koymuştur. Tutukluluk gibi parlamenterlerin hak ve özgürlüklerine getirilecek meşru olmayan kısıtlamalar parlamenterleri sadece birey olarak etkilemez, aynı zamanda parlamentoların işleyişi ve bir bütün olarak demokrasinin işleyişi açısından tehdit oluştururifadelerine yerverildi.

 Pasquier, bu standartlara ulusal yargı içinde ve Avrupa bütününde saygı duyulduğunu takip etmenin AKPM üyeleri olaraködevleriolduğunu da anımsattı.

 Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Nisan 2017’de AKPM’nindenetim sürecinealınmıştı.

 AKPM kaynakları bu denetim süreci kapsamında Demirtaş kararı da dahil olmak üzere AİHM tarafından hükmedilen kararlara saygı ve bu kararların infazının takip edildiğinin altını çiziyor. Türkiye AKPM’de18 parlamenterle temsil ediliyor.