E4E89DB0-D2D6-440D-9B76-0288DFA5D782

BAZILARI KATIRI DOĞURTMAKLA MEŞKUL

Kim ki bunlar?

Sömürge ötesi Kürdistan’da sosyalizm kurma peşinde olanlardır.

Kuşkusuz sosyalist sistem, mevcut olan sistemler içinde en ileri olandır.

Bu nedenle sosyalizm savunulmalı, ama kurma işi farklı bir olaydır.

Her şeyden öte bunun koşullarının olması gerekir.

Bu, kimsenin niyeti ile oluşacak bir durum değildir. Toplumsal gelişmişlikle ilgili bir olaydır.

Şu kavranılmalıdır. Bugünkü koşullarda Kürdistan’da sosyalizmi kurma koşulları yoktur.

Dahası Kürdlerin görevi şu an sosyalist bir sistem kurmak değildir, buna soyunan boş heybeye kürek salamaktan başka bir işe yaramazlar.

Her şeyden önce Kürdlerin, tabi olduğu statüyü değiştirme görevi vardır.

Bu da, parçalı ülke ve milleti birleştirme, bağımsızlaştırma ve demokratik bir sistem oluşturma görevi önlerinde duruyor.

Bu da, bundan çıkarı olan tüm sınıf ve katmanları, din ve mezhepleri milli kurtuluş zemininde harekete geçirmekle olur.

Bu temel görevi bir yana bırakıp işi “işçi sınıfının çıkarı” politikasına indirgemek Kürdistan gerçekliğinden çok uzak oluşunun sonucudur.

Kürdleri “sosyalizmden aşağısı kurtarmaz,” diyenlerin daha iyi anlayabilmeleri için bir gerçeğe dikkat çekmek istiyorum.

Yıl 1992. Kürdistan’ın Güneyi’nde KAWA Kongresi’ni yapıyoruz. Dört parça Kürdistan’da delege gelmiş. Tartışma Kürdistan’ın Güneyi’nin sınıf tahliline gelmişti.

Bu konuda Güneyli bir delegeye söz verildi.

Arkadaş, “Güneyi nasıl biliyorsunuz bilmiyorum. Boşuna sınıf, katman, ezen, ezilen aramayın. Ülkenin durumu şu an şudur: Nüfusun %99 Birleşmiş Milletlerin verdiği şeker, un vs. ile kıt kanat geçiniyor. Diğer %1 ise Saddam döneminden kalma müşteşarlar ve parti yöneticileridir. Bu nedenle sosyalizm vs. tahlillere girmeniz gerekmiyor,” gibi bir konuşma yaptı.

Güneyin realitesinin kısa bir anlatımıydı, bu. Şimdi gel bu toplumda sosyalizm kur. Ama M-L geçinen ezberci sosyalistlerimize bakarsanız “sosyalizmden aşağısı bizi kurtarmaz.” Sanki sosyalizmi birileri kaybetmişte onu herkesten önce Kürdler arayıp bulmalı.

Bunun yanı sıra Saddam Hüseyin Irak’ı Kürdistan’ın bu kısmından kovulmuş, özgür bir ortam oluşmuştu. Ki bu ortamıda sevsek, sevmesek, beğensek, beğenmesek sağlayanda emperyalist dediğimiz güçlerdi. Bu koşullarda “anti-emperyalistim, seni burada istemiyorum,” demek ancak ve ancak boş boğazcıların işi olur. Bu boş boğazlığı bugün yapan çok ezbercide yok değildir. Bir aynaya bakarlarsa yansıyan resimde sömürgecinin suretini görmekten zorlanmazlar. Çünkü bu aralar en çok sömürgecilerimiz ve onun olmuş solu “anti-emperyalist” takılıyor. Bakıyorum, bunun Kürd versiyonuda oluşmuş.

Kimse bize sosyalizm böyle iyidir, böyle güzeldir hikayelerini anlatmasın. Bunun öncesi Kürdistan gerçekliğini öğrensinler. Boş boğazlık etmesinler. Boşuna nefes tüketmesinler. Katırı doğurtamasınız.

28 Ekim 2018